Header image header image 2  

 

No wars will stop us singing

 

 

Sopraan

ALt

Tenor

Bas

Opname van Viering Slag aan molen 2018 (iswm Marcanti)

YOUTUBE

 

Enkele aandachtspunten voor koorleden die het al gezongen hebben:

  • Vrouwen: Maat 1- 20 zingen jullie alleen maar luister goed voor de ritme's. In het filmpje van slag aan molen 2018 is het ritme op vele plaatsen verkeerd......
  • Alten en Bassen: begin met oefenen aan maat 69; dit is het moeilijkste stuk van het hele lied

 

VERTALING:

Ugly sounds are overhead and the streets are coloured red.
Young lives lost ev’ry day, it’s always been that way.
But we believe one day we’ll see a world at peace, in harmony.
And that is why we say:

De lucht is met dreigende geluiden gevuld en de straat zijn rood gekleurd.
Dagelijks verliezen jonge mensen het leven, het is altijd zo al geweest.
Maar we geloven dat op een dag de wereld in vrede en harmonie is.
En daarom zeggen we:

No wars will stop us singing;
our voices will stay strong.
Even through the darkest night
we will sing our song.

Geen oorlogen zullen ons stoppen te zingen;
Onze stemmen blijven sterk;
Zelfs tijdens de duisterste nacht
Zullen we ons lied zingen

No fear will stop us dreaming;
our dreams will light the sky.
Even when all hope is gone
our dreams will not die.

Geen angst zal ons stoppen om te dromen
Onze dromen verlichten te hemel.
Zelf als alle hoop weg is                
Zullen onze dromen niet sterven.

We are the future;
we are tomorrow;
we are the peace that you all crave.
If our lives are taken we’ll sing from beyond the grave.
(We are the future;
we are tomorrow;
the peace that you all crave.
We’ll sing from beyond the grave.)
              

We zijn de toekomst;
Wij zijn morgen;
Wij zijn de vrede waar jullie allen naar verlangen.
Als onze levens worden weggenomen zullen we zingen voorbij ons graf.
Wij zijn de toekomst;           
Wij zijn morgen;
De vrede waar jullie allen naar verlangen.
We zullen zingen voorbij ons graf.

No wars will stop us singing;
our voices will stay strong.
Even through the darkest night
we will sing our song.
                                    

Geen oorlogen zullen ons stoppen te zingen;
Onze stemmen blijven sterk;
Zelfs tijdens de duisterse nacht
Zullen we ons lied zingen.

We will sing,
we will sing,                  
we must sing our song.

We zullen zingen,
We zullen zingen,          
We moeten ons lied zingen.