Header image header image 2  

 

PROGRAMMA

 

 

 

Paaswake

8 april 2023
20u - Rotselaar-Centrum

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede 3x 'Heer, Wij danken U
Lichtritus Licht dat ons aanstoot
1e lezing ZJ 822 Alles begon met God **
2e lezing ZJ 328 Broeders die op uittocht.. ***
3e lezing ZJ 437 De koning van Egypteland **
Gloria Lourdes ***
4e lezing Taize 40 (met tegenstem)
Evangelie

ZJ 8a ***

Hernieuwing doopgeloften Taize 19 ***
Voorbeden Taize 44
Offerande Heer, U bent mijn leven
Sanctus Lourdes ***
Mysterie ZJ 14 e
Onze vader Vermoessen
Agnus Dei Lourdes ***
Tijdens communie Orgel
Na communie Go down Mozes
Afdrukbare versie van het programma ***

 

 

Pasen

8 april 2023
11u15 - Rotselaar-Heikant

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede ZJ 822 Alles begon met GOd
Kyrie & Gloria Lourdes ***
Na 1e lezing Taize 40 (met tegenstem)
Na 2e lezing Alleluia Lourdes ***
Evangelie ZJ 8a
Hernieuwing doopgeloften Taize 19 ***
Voorbeden Taize 44
Offerande Heer, U bent mijn leven
Sanctus Lourdes ***
Mysterie ZJ 14 e
Onze vader Vermoessen
Agnus Dei Lourdes ***
Tijdens communie Orgel
Na communie Go down Mozes
Marialied Liefde gaf u duizend namen ***
Afdrukbare versie van het programma ***

 

 

Kerstavond

24 december 2022
22u00 - Rotselaar-Centrum

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede Taize 2: Wait for the Lord
Kyrie & Gloria

Kerstmis-mis

Na 1e lezing Gaudete
Na 2e lezing ZJ 3b Ik verkondig u een blijde boodschap
Evangelie Adeste fideles (enkel Latijn)
Voorbeden Vrede, vrede (2 stemmig)
Offerande Er is een kindeke geboren
Sanctus

Kerstmis-mis

Mysterie

ZJ 14e

Onze vader Vermoessen
Agnus Dei Kerstmis-mis
Tijdens communie Orgel
Na communie Born in Bethlehem
Afdrukbare versie van het programma ***

 

Kerstdag

25 december 2022
10u00 - Rotselaar-Heikant

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Voorprogramma

't is geboren het god'lijk kind

Nu zijt wellekome (ZJ 201)

Midden in de winternacht

Intrede God heet ons welkom in zijn huis (partituur met 6 strofes)
Kyrie & Gloria

Kerstmis-mis

Na 1e lezing Gaudete
Na 2e lezing

ZJ 3b ik verkondig u de blijde boodschap

Evangelie Adeste fideles (Latijn en Nederlands)
Voorbeden Vrde, vrede 2stemmig
Offerande Er is een kindeke geboren
Sanctus

Kerstmis-mis

Mysterie

ZJ 14e

Onze vader Vermoessen
Agnus Dei Kerstmis-mis
Tijdens communie Orgel
Na communie Born in Bethlehem
Marialied ZJ 748 mijn hart zingt voor de Heer
Afdrukbare versie van het programma ***

 

Brandweer

3 december 2022
10u00 - Leuven, brandweer kazerne

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede Taize 5: Bless the Lord
Kyrie & Gloria

Kyriale in D

Na 1e lezing Taize 12: De noche (ook Nederlands)
Evangelie Taize 25: Gloria in excelsis deo
Voorbeden Taize 35: Bonum est confidere
Offerande We zullen doorgaan (welk deel staat nog niet vast)
Sanctus

Kyriale in D

Mysterie

ZJ 14e

Onze vader Vermoessen
Agnus Dei Kyriale in D
Tijdens communie Orgel
Na communie Time to leave
Sorti Jesus brought me out
Na communie Time to leave
Afdrukbare versie van het programma ***

Breughel-Concert

 

Slag aan Molen

11 September 2022
9u30 - Rotselaar-Centrum

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede Taize 17: El seynor
Kyrie & Gloria

Kyriale in D

Na 1e lezing Alleluia, schrijf in ons hart
Evangelie Gloria in excelsis Deo (taize)
Voorbeden Taize 35: Bonum est confidere
Offerande Amazing grace
Sanctus

Kyriale in D

Mysterie

ZJ 14e

Onze vader Vermoessen
Agnus Dei Missa pro europa
Tijdens communie Orgel
Na communie Taize 12: De noche
Afdrukbare versie van het programma ***

 

 

Allerheiligen

1 november 2022
11u15 - Rotselaar-Heikant

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede
Kyrie & Gloria

Kyriale in D

Na 1e lezing  
Na 2e lezing  
Evangelie
Voorbeden  
Offerande  
Sanctus

Kyriale in D

Mysterie

ZJ 14e

Onze vader Vermoessen
Agnus Dei
Tijdens communie Orgel
Na communie
Afdrukbare versie van het programma ***

 

 

 

 

Vormsel Heikant
Zat 4 juni 2022 - 15u00 - Heikant

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede Alleluia, een droom van een droom
Kyrie & Gloria

Kyriale in D

Na 1e lezing Alleluia, woord van God
Evangelie Taize 25: Gloria in excelsis deo
Tijdens het Vormen Taize
Voorbeden  
Offerande Because He lives!
Sanctus

Kyriale in D

Mysterie

ZJ 14e

Onze vader Vermoessen
Agnus Dei Missa pro europa
Tijdens communie

Piano

Sing

Geest van God

Afdrukbare versie van het programma ***

 

Pinksteren
5 juni 2022 - 9u30 - Werchter

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede Amazing grace
Kyrie & Gloria

Missa pro europa

Na 1e lezing Taize 96: Alleluia
Evangelie Taize 25: Gloria in excelsis deo
Voorbeden Geest van vuur
Offerande Because He lives!
Sanctus

Missa pro europa

Mysterie

ZJ 14e

Onze vader Vermoessen
Agnus Dei Missa pro europa
Tijdens communie Orgel
Na communie Time to leave
Sorti Jesus brought me out ****
Afdrukbare versie van het programma ***

Vormsel Centrum
28/5/2022 - 15u - Heikant

hier staan nergens linken achter om te oefenen

Intrede Alleluia, wat een droom
Kyrie & Gloria

Kyriale in D

1e Lezing Taize 19: Magnificat
Evangelie Alleluia woord van god
Tijdens het Vormen Taize
Gebed om de geest Geest van God
Voorbeden Geest van vuur en geest van leven
Offerande Because He lives!
Sanctus

Kyriale in D

Mysterie

ZJ 14e

Onze vader Vermoessen
Agnus Dei Kyriale in D
Tijdens communie

Piano

Sing

Slotlied Wij willen vrede (met cd)
Afdrukbare versie van het programma ***

1e Communie Centrum
Zat 23 april 2022 - 11u00 - Heikant

hier staan nergens linken achter om te oefenen

Intrede Super-super-superdag
Kyrie & Gloria

Kyriale in D

Na 1e lezing Taize
Evangelie Taize 24: Gloria in Excelsis deo
Na de preek Vertel het aan de mensen
Voorbeden Taize
Offerande

Because He lives!

Kijk eens om je heen

Sanctus

Kyriale in D

Mysterie

ZJ 14e

Onze vader gezegd
Vredeswens Wij zijn pas tevreden met vrede
Agnus Dei Kyriale in D
Tijdens communie

Sing

Soms zou ik willen ...

Slotlied Zie de zon
Afdrukbare versie van het programma ***

 

1e communie Heikant
Zon 15 mei 2022 - 11u15 - Heikant

Ihier staan nergens linken achter om te oefenen

Intrede Super-super-superdag
Kyrie & Gloria

Kyriale in D

Na 1e lezing Taize
Evangelie Taize 25: Gloria in excelsis deo
Na de preek Vertel het aan de mensen
Voorbeden gezegd
Offerande Because He lives!
Sanctus

Kyriale in D

Mysterie

ZJ 14e

Onze vader Gezegd
Agnus Dei Kkyriale in D
Tijdens communie

Sing

Kijk eens om je heen

Slotlied Wij zijn pas tevreden met vrede
Afdrukbare versie van het programma ***

PAASWAKE
16/04/2022 - 20u - Centrum

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede 3x Heer, wij danken U***
Lied Licht dat ons aanstoot (4st)
Na de 1e lezing ZJ 822 Alles begon met God
Na de 2e lezing

ZJ 548 Zo lief heeft God

Na de 3e lezing

ZJ 438 Licht ontloken aan het donker

Gloria

Missa pro europa

Na 4e lezing Canticorum
Evangelie 8a u komt de lof toe ***
Hernieuwing doopgeloften Taize 19: Magnificat (canon)
Voorbeden  
Offerande

Because He lives!

Sanctus

Missa pro europa

Mysterie

ZJ 14e

Onze vader Vermoessen
Agnus Dei

Missa pro europa

Tijdens communie Orgel
Na communie Sing
Na de zegen Jesus brought me out ****
Afdrukbare versie van het programma ****

 

 

PASEN
17/4/2022 - 11u15 - Heikant

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede ZJ 822 Alles begin met God
Kyrie & Gloria

Missa pro europa

Na 1e lezing Licht dat ons aanstoot (4st)
Na 2e lezing ZJ 3e Christus ons Paaslam
Evangelie ZJ 8a U komt de lof toe
Hernieuwing doopgeloften Taize 19: Magnificat (canon)
Voorbeden  
Offerande Because He lives!
Sanctus

Missa pro europa

Mysterie

ZJ 14e

Onze vader Vermoessen
Agnus Dei Missa pro europa
Tijdens communie Orgel
Na communie Canticorum
Marialied ????
Sorti Jesus brought me out ****
Afdrukbare versie van het programma ***

Kerstdag - Heikant
25/12/2019 - 11u15

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

voorprogramma:

 

 

Er is een kindeke geboren

Midden in de winternacht

't is geboren

Intrede  
Kyrie Missa pro europa
Gloria Missa pro europa

Na 1e lezing

 
Na 2e lezing ZJ 3b Ik verkondig u ... ***
Evangelie Adeste fideles
Voorbeden Vrede, vrede
Offerande  
Sanctus Missa pro europa
Mysterie ZJ 14e Als wij dan eten ***
Onze vader I. Vermoessen
Agnus Dei Missa pro europa
Communie orgel
Na communie Run to Bethlehem
Maria lied  
Sorti Jesus brought me out ***
Afdrukbare versie programma ***

 

Kerstavond - Centrum

24/12/2021 - 22u

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede  
Kyrie Missa pro europa
Gloria Desmedt ***

Na 1e lezing

 
Na 2e lezing ZJ 3b Ik verkondig u ... ***
Evangelie Adeste fideles
Voorbeden Vrede, vrede
Offerande  
Sanctus Missa pro europa
Mysterie ZJ 14e Als wij dan eten ***
Onze vader I. Vermoessen
Agnus Dei Missa pro europa
Communie Run to Bethlehem
Sorti Jesus brought me out
Afdrukbare versie programma ****

 

Brandweer (AFGELAST wegens Corona)

4/12/2021 om 10u Leuven

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede Amazing grace (nieuw)
Kyrie Missa pro europa
Gloria Missa pro europa
Na 1e lezing
Na Evangelie Taize 25: Gloria, gloria ***
Voorbeden Taize 138: Sit nomen domini
Offerande Time to leave
Sanctus Missa pro europa
Mysterie ZJ 14e als wij dan eten ***
Onze vader Vermoesen ****
Agnus Dei Missa pro europa
Communielied Run to Bethlehem
Sorti Jesus brought me out ***
Afdrukbare versie van het programma ***

 

Allerheiligen

1 november om 11u15 in de heikant

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede Taize 30: In manus tuas ***
Kyrie Missa pro europa
Gloria Missa pro europa
Na 1e lezing Taize 5: Bless the Lord (Eng / Ned) ***
Na 2e lezing Taize 69
Na Evangelie ZJ 8a ***
Voorbeden Taize 138: Sit nomen domini
Naamafroeping Taize 37: Jesus remember me
Offerande Time to leave
Sanctus Missa pro europa
Mysterie ZJ 14e als wij dan eten ***
Onze vader Vermoesen ****
Agnus Dei Missa pro europa
Communielied Taize 143: Jesus Christ ***
Marialied ZJ 746: Lieve Vrouwe van ons land ***
Afdrukbare versie van het programma ***

 

PAASWAKE
11/04/2020 - 20u ?? - Centrum

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede 3x Heer, wij danken U***
Lied Licht dat ons aanstoot (4st)
Na de 1e lezing ZJ 438 Licht ontloken aan het donker
Na de 2e lezing

ZJ 328 Broeders die op uittocht gaat

Na de 3e lezing ZJ 822 Alles begon met God
Gloria

Missa pro europa

Na 4e lezing Taize 45: Christus Resurrexit
Evangelie 8a u komt de lof toe ***
Hernieuwing doopgeloften Taize 19: Magnificat (canon)
Voorbeden Taize 15: Ubi caritas
Offerande

When you believe

Sanctus

Missa pro europa

Mysterie

ZJ 14e

Onze vader Vermoessen
Agnus Dei

Missa pro europa

Tijdens communie Orgel
Na communie For the beauty
Afdrukbare versie van het programma ****

 

PASEN
12/4/2020 - 11u15 - Heikant

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede ZJ 822 Alles begin met God
Kyrie & Gloria

Missa pro europa

Na 1e lezing Taize 45: Christus Resurrexit
Na 2e lezing ZJ 3e Christus ons Paaslam
Evangelie ZJ 8a U komt de lof toe
Hernieuwing doopgeloften Taize 19: Magnificat (canon)
Voorbeden Taize 15: Ubi caritas
Offerande When you believe
Sanctus

Missa pro europa

Mysterie

ZJ 14e

Onze vader Vermoessen
Agnus Dei Missa pro europa
Tijdens communie Orgel
Na communie For the beauty
Marialied ????
Afdrukbare versie van het programma ***

 

Vormselviering - Centrum
23/05/2020 - 15u

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede

Een droom van een droom, Alleluia

strofe 1

strofe 2

Kyrie Missa pro europa
Gloria

Missa pro europa

Na 1e lezing We are the world (1st)
Voor Evangelie Taize 19: Magnificat (canon)
Na Evangelie

Alleluia, woord van god (1strofe)

Zalving

Taize 17 El Seynor

Taize 18: Confitemini domino

Taize 121: Wyslawiajcie Pana

Taize 60: O Christe domini

Voorbeden Geest van vuur
Offerande When you believe
Sanctus Missa pro europa
Mysterie

ZJ 14b Here Jezus ***

Onze vader Vermoesen
Vredewens ik wens je vrede van God (enkel vormelingen)
Agnus Dei

Missa pro europa

Communielied For the beauty
Slotlied enkel vormelingen
Afdrukbare versie van het programma ***

 

Vormselviering - Heikant
30/05/2020- 15u

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede

Een droom van een droom, Alleluia

strofe 1

strofe 2

Vergeving Taize 60: O christe Domini
Gloria

Missa pro europa

Na 1e lezing Alleluia, woord van god (3strofen)
Na Evangelie

Taize 25: Gloria, Gloria

Zalving

Taize 17: El seynor

Taize 18: confitemini domino

Taize 121: wyslawiajcie Pana

Voorbeden Geest van vuur
Offerande When you believe
Sanctus Missa pro europa
Mysterie

Gezegd

Onze vader Vermoesen
Vredewens ik wens je vrede van God
Agnus Dei

Missa pro europa

Communielied For the beauty
Slotlied Geest van God
Afdrukbare versie van het programma ***

 

Pinksterprocessie - Werchter
31/05/2020 - 9u30

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede
Kyrie
Gloria
Na 1e lezing
Na Evangelie

ZJ 8a U komt de lof toe ****

Voorbeden Geest van vuur ***
Offerande
Sanctus
Mysterie

ZJ 14b ***

Onze vader Vermoesen
Agnus Dei
Communielied
Afdrukbare versie van het programma ***

 

 

 

 

 

Kerstviering Rusthuis 'De Wyngaert'

24/12/2019 - 14u30

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede 't is geboren ***
Kyrie De Smedt ***
Gloria De Smedt ***

Na 1e lezing

Nu zijt wellekome ***
Evangelie Adeste fideles
Voorbeden Vrede, vrede
Offerande Er is een kindeke geboren ***
Sanctus De Smedt ***
Mysterie ZJ 14e als wij dan eten ***
Onze vader I. Vermoessen
Agnus Dei De Smedt ***
Communie
Slotlied  
Afdrukbare versie programma

Kerstavond - Centrum

24/12/2019 - 19u

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede In een huis
Kyrie De Smedt
Gloria Desmedt ***

Na 1e lezing

Wees Welkom
Na 2e lezing ZJ 3b Ik verkondig u ... ***
Evangelie Adeste fideles
Voorbeden Vrede, vrede
Offerande Wolfgangs Christmas Canon
Sanctus De Smedt
Mysterie ZJ 14e Als wij dan eten ***
Onze vader I. Vermoessen
Agnus Dei De Smedt
Communie Happy Christmas
Afdrukbare versie programma

 

Kerstdag - Heikant
25/12/2019 - 11u15

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

voorprogramma:

 

Intrede

Er is een kindeke geboren

Midden in de winternacht

In een huis

Kyrie De Smedt
Gloria De Smedt

Na 1e lezing

Wees Welkom
Na 2e lezing ZJ 3b Ik verkondig u ... ***
Evangelie Adeste fideles
Voorbeden Vrede, vrede
Offerande Wolfgangs Christmas Canon
Sanctus De Smedt
Mysterie ZJ 14e Als wij dan eten ***
Onze vader I. Vermoessen
Agnus Dei De Smedt
Communie orgel
Na communie Happy Christmas
Maria lied Liefde gaf u duizend namen ***
Afdrukbare versie programma

 

Brandweer - Leuven
7/12/2019 - 10u

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede De roos
Kyrie & Gloria

Desmedt ***

Na 1e lezing

Taize 10: Laudate dominum (luistervoorbeeld)

Evangelie

ZJ 30d / T25: Gloria, Gloria ***

Voorbeden Taize 138: Sit nomen domini ***
Offerande

Pie jesu

Sanctus Desmedt **
Mysterie

ZJ 14e ***

Onze vader Vermoesen ***
Agnus Dei

Desmedt ***

Na Communie

Er was een tijd

 

Allerheiligen

1 november om 11u15 in de heikant

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede De roos
Kyrie Desmedt
Gloria Desmedt
Na 1e lezing Taize 10 Laudate dominum + solo's
Na 2e lezing Taize 69
Na Evangelie ZJ 8a ***
Voorbeden Taize 138: Sit nomen domini
Naamafroeping Taize 37: Jesus remember me
Offerande Pie jesu (Webber)
Sanctus Desmedt
Mysterie ZJ 14e als wij dan eten ***
Onze vader Vermoesen ****
Agnus Dei Desmedt
Communielied Er was een tijd
Marialied 't klinkt zo zacht ***
Afdrukbare versie van het programma ***

Allerheiligen

1 november om 15u in Rotselaar

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede De roos
Na de begroeting Taize 5: Bless the Lord (ook Ned)
Na 1e lezing ZJ 811: Blijf mij nabij ***
Na 2e lezing 't klinkt zo zacht (3 strofes)
Naamafroeping Taize 37: Jesus remember me
Uitdelen prentjes Taize 30: In manus tuas
Slotzang Er was een tijd
Afdrukbare versie van het programma ***

Slag aan molen

8 september om 9u30 in Rotselaar

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede Taize 115: The kingdom of God
Kyrie Desmedt
Gloria Desmedt
Na 1e lezing Taize 10: Laudate dominum + solo's
Na Evangelie Taize 25: Gloria, gloria
Voorbeden Taize 138: Sit nomen domini
Offerande Look at the world
Sanctus Desmedt
Mysterie ZJ 14 e als wij dan eten ***
Onze vader Vermoesen ***
Agnus Dei Desmedt
Communielied Amazing grace
Afdrukbare versie van het programma ***

 

Maria-ten-hemelopneming

15 augustus om 11u15 in de heikant

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede ZJ 749 wij komen u zingende begroeten ***
Kyrie vandenbroeck - kyriale in D
Gloria vandenbroeck - kyriale in D
Na 1e lezing ZJ 742 Maria, boven allen uitverkoren
Na 2e lezing ZJ 4g Uw lamp
Na Evangelie

ZJ 501 Nu looft en prijst mijn ziel ***

Voorbeden 10 d
Offerande Avondgroet aan de lieve vrouwe ***
Sanctus vandenbroeck - kyriale in D
Mysterie

ZJ 14d als wij dan eten ***

Onze vader Vermoesen
Agnus Dei vandenbroeck - kyriale in D
Communielied 't klinkt zo zacht ***
Marialied ZJ 748 mijn hart zingt voor de heer (ref-str1-ref)
Afdrukbare versie van het programma ***

 

Pinksterprocessie - Werchter
9 juni 2019 - 9u30

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede Geest van God ***
Kyrie Desmedt
Gloria Desmedt
Na 1e lezing Taize 96: Alleluia
Na Evangelie

ZJ 8a U komt de lof toe ****

Voorbeden Geest van vuur ***
Offerande Boudewijn de Groot: "Ik geloof"
Sanctus Desmedt
Mysterie

ZJ 14b ***

Onze vader Vermoesen
Agnus Dei Desmedt
Communielied Leonard Cohen: "Hallelujah"
Afdrukbare versie van het programma ***

 

Rotselaar Zingt

vrijdag 14 juni 2019 - 21u

 

Vormselviering
1 juni 2019- 15u

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede Kijk eens om je heen
Kyrie VandenBroeck: Kyriale in D
Gloria

VandenBroeck: Kyriale in D

Na 1e lezing Herman Van Veen: "Suzanne"
Voor Evangelie Taize 96: Alleluia
Na Evangelie

Alleluia, een droom van een droom

strofe 1

strofe 2

Zalving

T52: Veni Sancte Spiritus
T14: Tui amoris ignem
T134: Seigneir, tu gardes mon âme
T53: Dona la Pace

Voorbeden Geest van vuur ***
Offerande Boudewijn de Groot: "Ik geloof"
Sanctus VandenBroeck: Kyriale in D
Mysterie

ZJ 14e ***

Onze vader Vermoesen
Vredewens ik wens je vrede van God
Agnus Dei

VandenBroeck: Kyriale in D

Communielied Leonard Cohen: "Hallelujah"
Slotlied Geest van God ***
Afdrukbare versie van het programma ***

Aarschot Volkoren

zaterdag 4 mei 2019

13u30 - Sint Jozefscollege

16u30 - Orleanshof

- We zullen doorgaan - Ramses Shaffy ***

- Hallelujah - Leonard Cohen

- Er was een tijd - Miel Cools

Samenzang Aarschot Volkoren

Iets om in te geloven

I like the flowers

Singing all together

Hello, how are you

An Irish blessing ***

A soup song ***

 

PAASWAKE
20 april 2019- 20u - Centrum

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede 3x Heer, wij danken U***
Lied Licht dat ons aanstoot
Na de 1e lezing ZJ 438 Licht ontloken aan het donker
Na de 2e lezing

ZJ 328 Broeders die op uittocht gaat

Na de 3e lezing ZJ 822 Alles begon met God
Gloria

Desmedt

Na 4e lezing Canticorum
Evangelie Taize 96: Alleluia
Hernieuwing doopgeloften Taize 53: Dona la pace
Voorbeden Taize 35: Bonum est confidere
Offerande

Ik geloof / Avond

Sanctus

Desmedt

Mysterie

ZJ 14e

Onze vader Vermoessen
Agnus Dei

Desmedt

Tijdens communie Hallelujah
Na communie Go down Mozes ***
Afdrukbare versie van het programma ****

 

PASEN
21/4/2017 - 11u15 - Heikant

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede ZJ 822 Alles begon met God
Kyrie & Gloria

Desmedt

Na 1e lezing Taize 53: Dona la pace
Na 2e lezing ZJ 3e Christus ons Paaslam...***
Evangelie Taize 96: Alleluia
Hernieuwing doopgeloften Canticorum
Voorbeden Taize 35: Bonum est confidere
Offerande Ik geloof / Avond
Sanctus

Desmedt

Mysterie

ZJ 14e

Onze vader Vermoessen
Agnus Dei

Desmedt

Tijdens communie Hallelujah
Na communie Go down Mozes ***
Marialied ZJ 746: Lieve vrouw van Vlaandren ***
Afdrukbare versie van het programma ***

 

24/12/2018 - 19u

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede Taize 2: Wait for the Lord
Kyrie De Smedt
Gloria Missa Pro Europa

Na 1e lezing

I will sing with the spirit ***
Na 2e lezing ZJ 3b Ik verkopndig u ... ***
Evangelie Adeste fideles
Voorbeden Vrede, vrede
Offerande the little drummerboy
Sanctus De Smedt
Mysterie ZJ 14e Als wij dan eten ***
Onze vader I. Vermoessen
Agnus Dei De Smedt
Communie Gloria in excelsis deo (Hoor daar klinkt gezang)
Slotlied We wish you a merry christmas ***
Afdrukbare versie van het programma ***

 

Kerstdag - Heikant
25/12/2018 - 11u15

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

voorprogramma:

 

 

 

Intrede

Er is een kindeke geboren

herders hij is geboren

wees welkom hemels kindeke

 

God heet ons welkom ***

Kyrie De Smedt
Gloria De Smedt

Na 1e lezing

T2: Wait for the Lord
Na 2e lezing ZJ 3b Ik verkopndig u ... ***
Evangelie Adeste fideles
Voorbeden Vrede, vrede
Offerande The little drummerboy
Sanctus De Smedt
Mysterie ZJ 14e Als wij dan eten ***
Onze vader I. Vermoessen
Agnus Dei De Smedt
Communie orgel
Na communie Gloria in excelsis deo (hoor daar klinkt gezang)
Slotlied We wish you a merry christmas ***
Maria lied Liefde gaf u duizend namen ***
Afdrukbare versie van het programma ***

Kerstviering Rusthuis 'De Wyngaert'

26/12/2018 - 14u30

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede 't is geboren ***
Kyrie De Smedt ***
Gloria De Smedt ***

Na 1e lezing

Nu zijt wellekome ***
Evangelie Adeste fideles
Voorbeden Vrede, vrede
Offerande Er is een kindeke geboren ***
Sanctus De Smedt ***
Mysterie ZJ 14e als wij dan eten ***
Onze vader I. Vermoessen
Agnus Dei De Smedt ***
Communie The little drummerboy
Slotlied event. Gloria in excelsis deo
Afdrukbare versie van het programma ***

Brandweer - Leuven
1/12/2018 - 10u

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede Passchendaele ***
Kyrie & Gloria

Missa pro europa ***

Na 1e lezing

I will sing with the spirit

Evangelie

ZJ 30d / T25: Gloria, Gloria ***

Voorbeden ZJ 10b laat ons bidden
Offerande

I dreamed a dream

Sanctus Missa pro europa **
Mysterie

ZJ 14e ***

Onze vader Vermoesen ***
Agnus Dei

Missa pro europa ***

Na Communie

The mansions of the Lord

Afdrukbare versie van het programma

 

Allerheiligen - Heikant
1/11/2018 - 11u15

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede De roos
Kyrie

Van Den Broeck - Kyriale in D

Gloria Van Den Broeck - Kyriale in D

Na 1e lezing

Taize 30: In manus tuas, Pater
Na 2e lezing I will sing with the spirit (begin tot maat 37)
Evangelie Zj 8a u komt de lof toe ***
Voorbeden

ZJ 10b: Laat ons bidden (4st)

Offerande

The Mansions of the Lord

Sanctus Van Den Broeck - Kyriale in D
Mysterie

ZJ 14e ***

Onze vader I. Vermoessen
Agnus Dei

Van Den Broeck - Kyriale in D

Communie I dreamed a dream
Maria lied

't Klinkt zo zacht ***

Afdrukbare versie van het programma ***

Allerheiligen (gebedswake) - Centrum
1/11/2018 - 15u ***

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede De roos ***
Na begroeting Taize 5: Bless the lord

Na 1e lezing

ZJ 811 Blijf mij nabij ***
Na 2e lezing I will sing with the spirit (begin tot maat 37)
Naamafroeping Taize 37: Jesus, remember me
Uitdelen prentjes

The mansions of the Lord ***

Slotzang

I dreamed a dream ***

Taize 30: In manus tuas, Pater ***

Afdrukbare versie van het programma ***

Slag aan de molen - Centrum
ZATERDAG 8/9/2018 - 9u30

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede Amazing grace
Kyrie Missa Pro Europa
Gloria Missa Pro Europa

Na 1e lezing

No wars will stop us singing
Evangelie ZJ 30d / Taize 25: Gloria, Gloria
Voorbeden Taize 15: Ubi caritas
Offerande Look at the world
Sanctus Missa Pro Europa
Mysterie ZJ 14e Als wij dan eten ***
Onze vader I. Vermoessen
Agnus Dei Missa Pro Europa
Communie orgel
Slotlied Sing!
voor de zegen Brabançonne ***
Afdrukbare versie van het programma ***

 

Slag aan Molen, namiddagprogramma

zaterdag 8 september 2018,

 

 

 

Koffie met Nootjes

Zondag 10 juni 2018

 

Rotselaar ZIngt

Vrijdag 25 mei 2018

 

Vormselviering
12 mei 2018 - 15u

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede Worldshake ***
Kyrie gelezen
Gloria

VandenBroeck: Kyriale in D

Na 1e lezing We are the world
Evangelie Alleluia, woord van God ****
Zalving Taize 52: Veni Sancte Spiritus
Zalving Taize 14: Tui amoris Ignem
Zalving Taize 134: Seigneur, Tu gardes ...
Zalving Taize 53: Dona la pace
Voorbeden ik wens je vrede van God ***
Offerande Sing ***
Sanctus VandenBroeck: Kyriale in D
Mysterie

ZJ 14e ***

Onze vader Vermoessen
Agnus Dei

VandenBroeck: Kyriale in D

Communielied Look at the world ***
Slotlied Nu of nooit ***
Afdrukbare versie van het programma ***

 

PASEN
1/4/2017 - 11u15

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede ZJ 822 Alles begon met God
Kyrie & Gloria

Missa pro europa

Na 1e lezing Licht dat ons aanstoot
Na 2e lezing ZJ 3e Christus ons Paaslam...***
Evangelie Taize 134: Seigneur, Tu gardes mon âme
Voorbeden Taize 138: Sit nomen domini
Hernieuwing doopgeloften Canticorum
Offerande Look at the world
Sanctus Missa pro europa
Mysterie

ZJ 14e

Onze vader Vermoessen
Agnus Dei

Missa pro europa

Communielied This little light
Marialied ZJ 557 Maria, Schone Vrouwe ***
Afdrukbare versie van het programma ***

 

PAASWAKE
31 maart 2018- 20u

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede 3x Heer, wij danken U***
Lied Licht dat ons aanstoot
Na de 1e lezing ZJ 438 Licht ontloken aan het donker ***
Na de 2e lezing

ZJ 328 Broeders die op uittocht gaat ***

Na de 3e lezing ZJ 822 Alles begon met God ***
Gloria

Missa pro europa

Na 4e lezing Canticorum
Evangelie Taize 134: Seigneur, Tu gardes mon âme
Hernieuwing doopgeloften Taize 9: Jesus le christ
Voorbeden Taize 138: Sit nomen domini
Offerande

Look at the world

Sanctus Missa pro europa
Mysterie

ZJ 14e

Onze vader Vermoessen
Agnus Dei

Missa pro europa

Communielied

This little light

Afdrukbare versie van het programma ****

 

Kerstavond - Centrum
24/12/2017 - 19u

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede Taize 2: Wait for the Lord
Kyrie Missa Pro Europa
Gloria Missa Pro Europa

Na 1e lezing

Er is een kindeke geboren ***
Na 2e lezing ZJ 3b Ik verkopndig u ... ***
Evangelie Adeste fideles
Voorbeden Vrede, vrede
Offerande Gloria in excelsis deo !
Sanctus Missa Pro Europa
Mysterie ZJ 14e Als wij dan eten ***
Onze vader I. Vermoessen
Agnus Dei Missa Pro Europa
Communie Gaudete! Christus est natus !
Slotlied We wish you a merry christmas ***
Afdrukbare versie van het programma ***

 

Kerstdag - Heikant
25/12/2017 - 11u15

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede Gaudete! Christus est natus !
Kyrie Missa Pro Europa
Gloria Missa Pro Europa

Na 1e lezing

Adeste fideles
Na 2e lezing ZJ 3b Ik verkopndig u ... ***
Evangelie Nu zijt wellekome (str1) ***
Voorbeden Vrede, vrede
Offerande Gloria in excelsis deo !
Sanctus Missa Pro Europa
Mysterie ZJ 14e Als wij dan eten ***
Onze vader I. Vermoessen
Agnus Dei Missa Pro Europa
Communie orgel
Slotlied We wish you a merry christmas ***
Maria lied  
Afdrukbare versie van het programma ***

Kerstviering Rusthuis 'De Wyngaert'

27/12/2017 - 14u30

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede 't is geboren ***
Kyrie Missa Pro Europa
Gloria Missa Pro Europa

Na 1e lezing

Nu zijt wellekome ***
Evangelie Adeste fideles
Voorbeden Vrede, vrede
Offerande Er is een kindeke geboren ***
Sanctus Missa Pro Europa
Mysterie ZJ 14e als wij dan eten ***
Onze vader I. Vermoessen
Agnus Dei Missa Pro Europa
Communie Gloria in excelsis deo !
Slotlied Midden in de winternacht ***
Afdrukbare versie van het programma ***

 

 

 

 

Nederlandstalig concert 2017

 

Allerheiligen - Heikant
1/11/2017 - 11u15

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede Amazing grace
Kyrie

Van Den Broeck - Kyriale in D

Gloria Van Den Broeck - Kyriale in D

Na 1e lezing

ZJ 30C Mijn ziel verstilt
Na 2e lezing Taize 96: Alleluia
Evangelie Zj 8a u komt de lof toe ***
Voorbeden

Taize 125: christe, lux mundi

Offerande

His name is excellent

Sanctus Van Den Broeck - Kyriale in D
Mysterie

ZJ 14e ***

Onze vader I. Vermoessen
Agnus Dei

Van Den Broeck - Kyriale in D

Communie 'k heb gehoord van een stad
Slotlied Ik geloof/Avond
Maria lied

't Klinkt zo zacht ***

Afdrukbare versie van het programma ***

Allerheiligen (gebedswake) - Centrum
1/11/2017 - 15u ***

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede ZJ 811 Blijf mij nabij
Na begroeting Taize 5: Bless the lord

Na 1e lezing

ZJ 30C Mijn ziel verstilt
Na 2e lezing Alleluia, schrijf in ons hart (str 3)
Naamafroeping Taize 37: Jesus, remember me
Uitdelen prentjes

Ik geloof / avond

Slotzang

'k heb gehoord

Afdrukbare versie van het programma ***

 

Slag a/d molen - Centrum
10/09/2017 - 9u30 ***

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede Amazing grace
Kyrie

Van Den Broeck - Kyriale in D

Gloria Van Den Broeck - Kyriale in D

Na 1e lezing

Alleluia, schrijf in ons hart
Evangelie Zj 8a u komt de lof toe ***
Voorbeden

Taize 125: christe, lux mundi

Offerande

His name is excellent

Sanctus Van Den Broeck - Kyriale in D
Mysterie

ZJ 14e ***

Onze vader I. Vermoessen
Agnus Dei

Van Den Broeck - Kyriale in D

Communie Orgel
Slotlied

Ik geloof/Avond

Brabançonne ***

Afdrukbare versie van het programma ***

Ten hemelopneming van Maria
15/08/2017 - 11u15 - Heikant ***

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede ZJ 749 Maria, wij komen u zingende begroeten ***
Kyrie & Gloria

ZJ 42 (Kyriale in D)

Na 1e lezing

Zj 742 Maria, boven allen uitverkoren ***

Na 2e lezing Schrijf in ons hart (str1)
Evangelie 501 nu looft en prijst mijn ziel de Heer ***
Voorbeden Taize 125: Christe, Lux mundi
Offerande

't Klinkt zo zacht ***

Sanctus ZJ 42 (Kyriale in D)
Mysterie

ZJ 14 E als wij dan eten ***

Onze vader Vermoesen
Agnus Dei

ZJ 42 (Kyriale in D)

Tijdens communie

Na Communie

Orgel

Avondgroet aan de lieve vrouwe (zwarte boek 22) ***

Marialied 746 Lieve vrouwe van ons land ***
Afdrukbare versie van het programma ***

 

Rotselaar Zingt 2017

 

PASEN
15/4/2017 - 11u15

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede Licht dat ons aanstoot
Kyrie & Gloria

A. Desmet

Na 1e lezing ZJ 407 In eigen kracht verrezen ***
Na 2e lezing ZJ 3e Christus ons Paaslam...***
Evangelie ZJ 414 de heer is waarlijk opgestaan ***
Voorbeden ZJ 11d God van leven licht ***
Hernieuwing doopgeloften Taizé 61: Jubilate Coeli
Offerande When you believe
Sanctus A. Desmet
Mysterie

ZJ 14e

Onze vader de nieuwe
Agnus Dei

A. Desmet

Communielied Taize 40
Marialied Liefde gaf u duizend namen
Afdrukbare versie van het programma

 

PAASWAKE
15/4/2017 - 20u

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede 3x Heer, wij danken U***
Lied ZJ 434 Laat Juichen ***
Na de 1e lezing ZJ 822 Alles begon met God ***
Na de 2e lezing ZJ 548 Zo lief heeft God de wereld gehad ***
Na de 3e lezing ZJ 437 De koning van Egypteland ***
Gloria

A. Desmet

Na 4e lezing Licht dat ons aanstoot
Evangelie ZJ 414 De heer is waarlijk opgestaan ***
Hernieuwing doopgeloften Taizé 61: Jubilate Coeli
Voorbeden ZJ 11d God van leven licht ***
Offerande

When you believe

Sanctus A. Desmet
Mysterie

ZJ 14e

Onze vader De nieuwe
Agnus Dei

A. Desmet

Communielied

Taize 40

Afdrukbare versie van het programma ****

 

KERST - RUSTHUIS
26/12/2016 - 14u30

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede Nu zijt wellekome (1st sopraan)
Kyrie & Gloria Vandenbroeck
Na 1e lezing Midden in de winternacht ***
Evangelie Adeste fideles (enkel Latijn)
Voorbeden Taize 15: ubi caritas
Offerande Er is een kindeke geboren ***
Sanctus Vandenbroeck
Mysterie ZJ 14e Als wij dan eten
Onze vader GELEZEN
Agnus Dei Vandenbroeck
Communielied Midden in de winternacht
Afdrukbare versie van het programma *** (is doorgemaild)

KERSTDAG
25/12/2016 - 11u15

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

  Nu zijt wellekome (1st sopraan)
  Midden in de winternacht ***
  De herdertjes lagen bij nachte
  't is geboren ***
  Er is een kindeke geboren ***
Intrede God heet ons welkom ***
Kyrie & Gloria Vandenbroeck
Na 1e lezing Adeste fideles (Nederlands & Latijn)
Na 2e lezing ZJ 3b ik verkondig u een blijde boodschap ***
Evangelie Nu zijt wellekome enkel str1, 1st ***
Voorbeden vrede, vrede (1stemmig)
Offerande Gloria in excelsis deo
Sanctus Vandenbroeck
Mysterie ZJ 14e als wij dan eten ***
Onze vader GELEZEN
Agnus Dei Vandenbroeck
tijdens communie In een huis
Communielied Star carol
Marialied ZJ 740 Wees gegroet
Afdrukbare versie van het programma *** (is doorgemaild)

KERSTAVOND
24/12/2016 - 19u

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede Veni, Veni (Mannen) ***
Kyrie & Gloria

Vandenbroeck

Na 1e lezing De herdertjes lagen bij nachte
Na 2e lezing ZJ 3b ik verkondig u een blijde boodschap ***
Evangelie Adeste fideles (enkel Latijn)
Voorbeden vrede, vrede (1stemmig)
Offerande Gloria in excelsis deo
Sanctus Vandenbroeck
Mysterie ZJ 14e als wij dan eten ***
Onze vader GELEZEN
Agnus Dei Vandenbroeck
tijdens comunnie In een huis
Communielied Star carol
Afdrukbare versie van het programma *** (is doorgemaild)

Brandweer - Leuven
3/12/2016 - 11u

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede Amen
Kyrie & Gloria

Mis Van Den Broeck

Na 1e lezing

Alleluia, schrijf in ons hart

Evangelie

ZJ 30 c Mijn ziel verstilt

(melodie T32)

Voorbeden Taize 5: Bless the lord (enkel Ned)
Offerande

The prayer

Sanctus Mis Van Den Broeck
Mysterie

ZJ 14e ***

Onze vader Elly & Rikkert
Agnus Dei

Mis Van Den Broeck

Na Communie

Heer, U bent mijn leven

Afdrukbare versie van het programma

Allerheiligen - Heikant
1/11/2016 - 11u15

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede Irish Blessing
Kyrie & Gloria

Missa Pro Europa

Na 1e lezing

ZJ 30 c Mijn ziel verstilt

(melodie T32)

Na 2e lezing Taizé 96: Alleluia
Evangelie ZJ 8a U komt de lof toe ***
Voorbeden T125: Christe Lux Mundi
Offerande

The prayer

Sanctus Missa Pro Europa
Mysterie

ZJ 14e ***

Onze vader Elly & Rikkert
Agnus Dei

Missa Pro Europa

Tijdens communie

Na Communie

'k Gehoord van een stad

Heer, u bent mijn leven

Marialied ZJ 742 Maria, boven allen uitverkoren ***
Afdrukbare versie van het programma ***

 

Allerheiligen/gebedswake - Centrum
1/11/2016 - 15u???

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede ZJ 811 Blijf mij nabij ****
Na de begroeting

Taize 5: Bless the Lord (Ook Ned.)

Na 1e lezing

ZJ 30 c Mijn ziel verstilt

(melodie T32)

Na 2e lezing Alleluia, schrijf in ons hart (str3)
Naamafroeping Taizé 37: Jesus remember me
uitdelen prentjes

The prayer

OF

Taize 30: In manus tuas ***

Slotzang

Taizé 3: Bleibet Hier

OF

'k Gehoord van een stad

Afdrukbare versie van het programma ***

 

Heemskerk (Nederland)
18/09/2016 - 9u30

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

9u20 Taize 135: Frieden, Frieden
9u25

No wars will stop us singing

Intrede ZJ 758: Jij die bent
Kyrie

Missa pro europa

Gloria Missa pro europa

Na 1e lezing

ZJ 578 Volk van God ***

Evangelie ZJ 8c u komt de lof toe ***
Voorbeden

Taize 15: Ubi caritas

Offerande

Heer, u bent mijn leven

Sanctus Missa pro europa
Mysterie

ZJ 14? Heer Jezus ***

Onze vader Elly & Rikkert
Agnus Dei

Missa pro europa

Communie Irish blessing
Slotlied

Amen

Afdrukbare versie van het programma ***

 

 

Slag a/d molen - Centrum
11/09/2016 - 9u30

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede Irish blessing
Kyrie

Missa pro europa

Gloria Missa pro europa

Na 1e lezing

Taize 135: Frieden, Frieden

Evangelie Zj 8a u komt de lof toe ***
Voorbeden

Taize 15: Ubi caritas

Offerande

Heer, u bent mijn leven

Sanctus Missa pro europa
Mysterie

ZJ 14e ***

Onze vader Elly & Rikkert
Agnus Dei

Missa pro europa

Communie Orgel
Slotlied

Amen

Brabançonne

Afdrukbare versie van het programma ***

 

 

Ten hemelopneming van Maria
15/08/2016 - 11u15 - Heikant

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede ZJ 749 Maria, wij komen u zingende begroeten ***
Kyrie & Gloria

ZJ 54 ***

Na 1e lezing

Zj 742 Maria, boven allen uitverkoren ***

Na 2e lezing Taize 96: Alleluia
Evangelie Taize 25: Gloria in excelsis deo
Voorbeden Taize 125: Christe, Lux mundi
Offerande

't Klinkt zo zacht ***

Sanctus ZJ 54 ***
Mysterie

ZJ 14 D als wij dan eten ***

Onze vader Whare Freundshaft ***
Agnus Dei

ZJ 54 ***

Tijdens communie

Na Communie

Orgel

Lieve vrouwe der lage landen/hoge vrouwe ***

Marialied Liefde gaf u duizend namen ***
Afdrukbare versie van het programma ***

25jaar Pastoor Peter- Wezemaal
26/06/2016 -

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede ZJ 585 Dankt, Dankt nu allen God **
Kyrie

Vandenbroeck

Gloria Vandenbroeck

Na 1e lezing

Na 2e lezing

ZJ 509 Mens voor de mensen ***

ZJ 4e Ik ben de goede herder ***

Evangelie Zj 8c u komt de lof toe ***
Voorbeden

ZJ 10h Heer, wees ons genadig

Offerande

Orgel

Sanctus Vandenbroeck
Mysterie

ZJ 14e ***

Onze vader Cooney ***
Agnus Dei

Vandenbroeck

Communie Orgel
Slotlied

ZJ 780 U, Heer, zij lofgebracht ***

Afdrukbare versie van het programma ***

 

PINKSTEREN - Centrum
14/5/2016 - 18u

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede ZJ 447 Geest Van God
Kyrie

ZJ 54 of 42 (Van Den Broeck) ***

Gloria ZJ 54 of 42 (Van Den Broeck) ***

Na 1e lezing

Na 2e Lezing

Zj 410 De geest des Heren ***

Taize 96: Alleluia

Evangelie ZJ 30 D Gloria in Excelsis Deo
Voorbeden

ZJ 27 i Geest van vuur (nieuw) ***

Taize 15: Ubi caritas

Offerande

Orgel

Sanctus ZJ 54 of 42 (Van Den Broeck) ***
Mysterie

ZJ 14e ***

Onze vader Whare Freundshaft ***
Agnus Dei

ZJ 54 of 42 (Van Den Broeck) ***

Communie Orgel
Slotlied

Lieve Vrouwe van Vlaanderen ***

Afdrukbare versie van het programma ***

 

PASEN
5/4/2015 - 11u15

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede Kum-ba-yah
Kyrie & Gloria

Missa Pro Europa

Na 1e lezing ZJ 407 In eigen kracht verrezen
Na 2e lezing ZJ 3e Christus ons Paaslam...***
Evangelie ZJ 406 kondig het aan ***
Voorbeden ZJ 11d God van leven licht ***
Offerande

Heer, u bent mijn leven

Sanctus Missa Pro Europa
Mysterie

ZJ 14e

Onze vader Cooney ***
Agnus Dei

Missa Pro Europa

Communielied Breng dank aan de eeuwige
Marialied Liefde gaf u duizend namen ***
Afdrukbare versie van het programma

PAASWAKE
26/3/2016 - 20u

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede 3x Heer, wij danken U***
Lied ZJ 434 Laat juichen
Na de 1e lezing ZJ 822 Alles begon met God
Na de 2e lezing ZJ 301 Veel hoger dan Abraham klom
Na de 3e lezing ZJ 328 Broeders die op uittocht gaan ***
Gloria

Missa Pro Europa

Na 4e lezing A.N. Okeiyi - Alleluia, Amen!
Evangelie ZJ 406 Kondig het aan
Hernieuwing doopgeloften Taizé 61: Jubilate Coeli
Voorbeden ZJ 11d God van leven licht ***
Offerande

Heer, u bent mijn leven

Sanctus Missa Pro Europa
Mysterie

ZJ 14e

Onze vader Cooney ***
Agnus Dei

Missa Pro Europa

Communielied

Kum-ba-yah

Afdrukbare versie van het programma

 

Witte donderdag
24/3/2016 -19u

~~~~~~~~~~~~~~

KERSTCONCERT 2015

Zaterdag 19/12/2015

~~~~~~~~~~~~~~

 

BRANDWEER
05/12/2015 - 10u

ndien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede De roos
Kyrie & Gloria

Otterdyck ***

Na 1e lezing Alleluia, schrijf in ons hart
Evangelie 30d Gloria in excelsis deo
Voorbeden Taizé 151: Sit nomen Domini ziel
Offerande

U heft mij op

Sanctus Otterdyck ***
Mysterie

ZJ 14e Als wij dan eten

Onze vader Cooney ***
Agnus Dei Otterdyck ***
Communie No wars will stop us singing
Afdrukbare versie van het programma ***

ALLERHEILIGEN - Gebedswake
1/11/2015 - 15u - Centrum

ndien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

.

Intrede ZJ 811 Blijf mij nabij
Na begroeting

Taizé 5: Prijs de Heer mijn ziel (NL)

Na 1e lezing Taizé 151: Sit nomen Domini
Na 2e lezing

Taizé: Alleluia 11

Naamafroeping Taizé 37: Jesus remember me
Uitdelen prentjes Taizé 30: In manus tuas
Slotzang

Taizé 3: Bleibet hier

Afdrukbare versie van het programma ***

ALLERHEILIGEN
01/11/2015 - 11u15 Heikant

ndien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede De roos
Kyrie & Gloria

Otterdyck ***

Na 1e lezing Alleluia, schrijf in ons hart
Na 2e lezing 30d Gloria in excelsis deo
Evangelie ZJ 8a U komt de lof toe
Voorbeden Taizé 5: Prijs de Heer mijn ziel (NL)
Offerande

No wars will stop us singing

Sanctus Otterdyck ***
Mysterie

ZJ 14e Als wij dan eten

Onze vader Cooney ***
Agnus Dei Otterdyck ***
Communie U heft mij op
Marialied ???
Afdrukbare versie van het programma ***

SLAG AAN DE MOLEN
13/09/2015 - 9u30

ndien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is.

Intrede De roos
Kyrie & Gloria

Otterdyck ***

Na 1e lezing Alleluia, schrijf in ons hart
Evangelie ZJ 8a, U komt de lof toe ***
Voorbeden Taizé 151: Sit nomen Domini
Offerande

Taizé met tegenstem tenor

Sanctus Otterdyck ***
Mysterie

ZJ 14e Als wij dan eten

Onze vader Cooney ***
Agnus Dei Otterdyck ***
Communie No wars will stop us singing
Slot

Brabançonne

Afdrukbare versie van het programma

MARIA TEN HEMELOPNEMING
15/08/2015 - 11u15 (Heikant)

ndien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is.

Intrede ZJ 749 Maria, wij komen u zingende begroeten
Kyrie

34***

Gloria 34***
Na 1e lezing

ZJ 742 Maria, boven allen uitverkoren

Na 2e lezing ZJ 501 Nu looft en prijst mijn ziel de Hier (str1 + refrein) ***
Evangelie 30d Gloria in excelsis deo
Voorbeden ZJ 10c Heer, onze Heer ***
Offerande

Immaculate, gij lelie reine

Sanctus 34***
Mysterie

ZJ 14e Als wij dan eten

Onze vader Cooney ***
Agnus Dei

34***

Communie ZJ 748 Mijn hart zingt voor de Heer
Marialied

ZJ 557 Maria, Schone vrouwe

Afdrukbare versie van het programma ***

 

PLECHTIGE GELOOFSBELIJDENIS
16/5/2015 - 15u

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede Zet de deur van je hart maar open ***
Kyrie

Van Den Broeck

Gloria Van Den Broeck
Na 1e lezing

Kijk eens om je heen ***

Evangelie Alleluia voor de Vader, de zoon...
Opname koor
Geloofsbelijdenis One of us ***
Vormsel

Taizé 52 Veni Sancte Spiritus

Taizé 14 Tui amoris ignem

Voorbeden Ik wens je vrede van God ***
Offerande

When you believe

Sanctus Van Den Broeck
Mysterie

ZJ 14e

Onze vader Let it be***
Agnus Dei

Van Den Broeck

Communie Taizé 50: Nada te turbe
Taizé 60: O Christe
Gaudeamus Hodie
Slotlied

Geest van God

Opname koor

Afdrukbare versie van het programma***

PASEN
5/4/2015 - 11u15

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede Licht dat ons aanstoot
Kyrie & Gloria

De Smedt

Na 1e lezing Jerusalaïm
Na 2e lezing ZJ 3d Christus ons Paaslam...***
Evangelie ZJ 426 De Heer is waarlijk opgestaan
Voorbeden ZJ 11d God van leven licht ***
Offerande

When you believe

Sanctus De Smedt
Mysterie

ZJ 14e

Onze vader Taizé: Notre Père
Agnus Dei

De Smedt

Communielied Joële
Marialied Immaculata
Afdrukbare versie van het programma

PAASWAKE
4/4/2015 - 20u

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede 3x Heer, wij danken U***
Lied Licht dat ons aanstoot
Na de 1e lezing ZJ 822 Alles begon met God
Na de 2e lezing ZJ 437 De koning van Egypteland
Na de 3e lezing ZJ 328 Broeders die op uittocht gaan ***
Gloria

De Smedt

Na 4e lezing Jerusalaïm
Evangelie ZJ 426 De Heer is waarlijk...
Hernieuwing doopgeloften Taizé 40: Surrexit Christus
Voorbeden ZJ 11d God van leven licht ***
Offerande

When you believe

Sanctus De Smedt
Mysterie

ZJ 14e

Onze vader Taizé: Notre Père
Agnus Dei

De Smedt

Communielied Joële
Afdrukbare versie van het programma

Witte donderdag
2/4/2015 - 19u

KERSTAVOND
24/12/2014 - 19U

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede Puer Natus est (mannen) ***
Kyrie

Kerstmis

Gloria Kerstmis (concertversie)
EER ZIJ GOD
Na 1e lezing

De herdertjes lagen bij nachte (4st)

Na 2e lezing ZJ 3b Ik verkondig... ***
Evangelie Nu zijt wellekome
Voorbeden Vrede, vrede (2st)
Offerande

Christmas Sanctus

Sanctus Kerstmis
Mysterie

ZJ 14e

Onze vader Vader Abraham
Agnus Dei

Kerstmis

Communie Wolfgangs Christmas Canon
Slotlied We wish you a merry Christmas
Afdrukbare versie van het programma

 

KERSTDAG
25/12/2014 - 11u15 Heikant

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede God heet ons welkom in zijn huis ***
Kyrie

Kerstmis

Gloria Kerstmis (concertversie)
Na 1e lezing

Wees welkom Hemels Kindeke

Na 2e lezing ZJ 3b Ik verkondig... ***
Evangelie Nu zijt wellekome
Voorbeden Vrede, vrede (2st)
Offerande

Christmas Sanctus

Sanctus Kerstmis
Mysterie

ZJ 14e

Onze vader Vader Abraham
Agnus Dei

Kerstmis

Communie Wolfgangs Christmas Canon
Afdrukbare versie van het programma

 

BRANDWEER
6/12/2014 - 10u

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

Intrede No wars will stop us singing
Kyrie

Missa Pro Europa

Gloria Missa Pro Europa
Na 1e lezing

Taizé 10: Laudate dominum

Evangelie Taizé 25: Gloria Gloria
Voorbeden Taizé 151: Sit nomen Domini
Offerande

U heft mij op

Sanctus Missa Pro Europa
Mysterie

ZJ 14e

Onze vader Cooney ***
Agnus Dei

Missa Pro Europa

Communie I dreamed a dream
Afdrukbare versie van het programma

ALLERHEILIGEN - Gebedswake
1/11/2014 - 15u - Centrum

ndien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

.

Intrede ZJ 811 Blijf mij nabij
Na begroeting

Taizé 5: Prijs de Heer mijn ziel (NL)

Na 1e lezing Taizé 151: Sit nomen Domini
Na 2e lezing

Taizé: Alleluia 11

Naamafroeping Taizé 37: Jesus remember me
Uitdelen prentjes Taizé 30: In manus tuas
Slotzang

Taizé 3: Bleibet hier

Afdrukbare versie van het programma

ALLERHEILIGEN
1/11/2014 - 11u15 - Heikant

ndien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

.

Intrede ZJ De Heiligen ons voorgegaan ***
Kyrie

Missa Pro Europa

Gloria Missa Pro Europa
Na 1e lezing

No wars will stop us singing

Evangelie Taizé: Alleluia 11
Voorbeden Taizé 5: Prijs de Heer mijn ziel (NL)
Offerande

I dreamed a dream

Sanctus Missa Pro Europa
Mysterie

ZJ 14e

Onze vader Cooney ***
Agnus Dei

Missa Pro Europa

Communie U heft mij op
Afdrukbare versie van het programma

SLAG A/D MOLEN
14/09/2014 - 10u00

ndien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

.

Intrede Amazing Grace
Kyrie

Missa Pro Europa

Gloria Missa Pro Europa
Na 1e lezing

Taizé 37: Jesus remember Me

Evangelie ZJ 733: Uw woord Heer ***
Voorbeden ZJ 10b Laat ons bidden (meerst)
Offerande

No wars will stop us singing

Sanctus Missa Pro Europa
Mysterie

ZJ 14e

Onze vader Cooney ***
Agnus Dei

Missa Pro Europa

Communie U heft mij op
Slotlied

Brabançonne

Afdrukbare versie van het programma ***

 

PLECHTIGE GELOOFSBELIJDENIS
07/06/2014 - 15U

ndien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is

.

Intrede Zet de deur van je hart maar open ***
Kyrie

Van Den Broeck

Gloria Van Den Broeck
Na 1e lezing

Op de wolken (alleluia)
Opname koor

Evangelie Alleluia voor de Vader, de zoon...
Opname koor
Geloofsbelijdenis Kijk eens om je heen ***
Vormsel

Taizé 52 Veni Sancte Spiritus

Taizé 14 Tui amoris ignem

Voorbeden Ik wens je vrede van God ***
Offerande

One of us ***

Sanctus Van Den Broeck
Mysterie

ZJ 14e

Onze vader Let it be***
Agnus Dei

Van Den Broeck

Communie Prendre un enfant
Slotlied

Geest van God

Opname koor

Afdrukbare versie van het programma

 

CONCERT MET DE HARMONIE

PASEN
31/03/2013 - 11u15 - Heikant

LINK DOODLE

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is.

Intrede Taizé 40: Surrexit Christus
Kyrie & Gloria

De Smedt

Na 1e lezing ZJ 413 Dit is de dag
Na 2e lezing ZJ 3e Christus ons Paaslam...***
Evangelie ZJ 773 Uw woord, Heer...***
Voorbeden Waar wij in liefde samenzijn***
Offerande

Taizé 131: Wyslaviajcie

Sanctus De Smedt
Mysterie

ZJ 14e

Onze vader Elly & Rikkert ***
Agnus Dei

De Smedt

Communielied ZJ 426 De Heer is waarlijk...
Slotlied U zij de glorie (Centicorum)
Marialied Lief Vrouwke ***
Afdrukbare versie van het programma

PAASWAKE
19/04/2014 - Centrum

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is.

Intrede 3x Heer, wij danken U***
Lied Licht dat ons aanstoot
Na de 1e lezing ZJ 822 Alles begon met God
Na de 2e lezing ZJ 437 De koning van Egypteland
Na de 3e lezing ZJ 420 Aan wat op aarde leeft
Gloria

De Smedt

Na 4e lezing ???
Evangelie ZJ 426 De Heer is waarlijk...
Hernieuwing doopgeloften Taizé 40: Surrexit Christus
Voorbeden Waar wij in liefde samenzijn***
Offerande

Taizé 131: Wyslaviajcie

Sanctus De Smedt
Mysterie

ZJ 14e

Onze vader Elly & Rikkert ***
Agnus Dei

De Smedt

Communielied U zij de glorie (Canticorum)
Afdrukbare versie van het programma

Witte donderdag
17/04/2014 - 18u - Centrum

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is.

Intrede ZJ 545: Wij willen samen vieren
Kyrie 38
Na 1e lezing

ZJ 548: Zo lief heeft God

Na 2e lezing ZJ 4a Ik ben het levende brood ***
Evangelie Als gij naar de woorden luistert
Voorbeden ZJ 10a God onze Heer
Offerande

 

Sanctus 38
Mysterie

Heer Jezus ***

Onze vader Schollaert ***
Agnus Dei

38

Communie ZJ 779 Ik ben de wijnstok
Processie ZJ 528 Gedenken wij dankbaar

KERST - RUSTHUIS
24/12/2013 - 14u30

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is.

Intrede De herdertjes lage bij nachte ***
Kyrie & Gloria ZJ 54 ***
Na 1e lezing

ZJ 221 Eer zij God in onze dagen ***

Evangelie Adeste Fideles ***
Credo ZJ 59 ***
Voorbeden Vrede, vrede
Offerande

ZJ 201 Nu zijt wellekome ***

Sanctus ZJ 54***
Mysterie

ZJ 14e

Onze vader Schollaert***
Agnus Dei

ZJ 54 ***

Communie Herders hij is geboren ***
Slotlied We wish you a merry Christmas ***
Afdrukbare versie van het programma ***

KERSTAVOND
24/12/2013 - 18u - Centrum

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is.

Intrede Lied van Jezus
Kyrie & Gloria Desmedt
Na 1e lezing

Gloria in excelsis deo (hoor daar klinkt...)

Na 2e lezing ZJ 3b Ik verkondig U ***
Evangelie Adeste fideles (1 str - refr 2 stemmig)
Voorbeden Vrede, vrede
Offerande

Candlelight Carol

Sanctus Desmedt
Mysterie

ZJ 14e

Onze vader Elly & Rickert ***
Agnus Dei

Desmedt

Communie O kom, O kom Emanuel (4st)
Slotlied We wish you a merry Christmas
Afdrukbare versie van het programma

KERSTDAG
25/12/2013 - 11u15 - Heikant

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is.

Intrede God heet ons welkom in zijn huis ***
Kyrie & Gloria Desmedt
Na 1e lezing

Wees welkom hemels Kindeke

Na 2e lezing ZJ 3b Ik verkondig U ***
Evangelie Adeste fideles (1 str - refr 2 stemmig)
Voorbeden Vrede, vrede
Offerande

Candlelight Carol

Sanctus Desmedt
Mysterie

ZJ 14e

Onze vader Elly & Rickert ***
Agnus Dei

Desmedt

Communie Gloria in excelsis deo (hoor daar klinkt...)
Afdrukbare versie van het programma

FEMMA

26/11/2013

 

BRANDWEER
30/11/2013 - 10u00- Leuven

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is.

Intrede Tebe Poem
Kyrie & Gloria Van Den Broeck
Na 1e lezing

Taizé 125: The kingdom of God

Evangelie Schrijf in ons hart ***
Voorbeden Taizé 35: Bonum est confidere
Offerande

De roos

Sanctus Van Den Broeck
Mysterie

ZJ 14e

Onze vader Elly & Rickert
Agnus Dei

Van Den Broeck

Communie Bob Chilcott: Can you hear me
Afdrukbare versie van het programma

GEBEDSWAKE
1/11/2013 - 15u - Centrum

LINK DOODLE

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is.

Intrede Blijf mij nabij
Na begroeting Taizé 5: Bless the Lord
Na 1e lezing

Taizé 30: In manus tuas

Na 2e lezing Taizé 96: Alleluia
Naamafroeping Taizé 37: Jesus remember me
Uitdelen prentjes De roos
Slotzang

'k Gehoord van een stad

Afdrukbare versie van het programma

ALLERHEILIGEN
1/11/2013 - 11u15 - Heikant

LINK DOODLE

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is.

Intrede De roos
Kyrie & Gloria Otterdijck ***
Na 1e lezing

ZJ 718 "Een schare..." ***

Na 2e lezing Schrijf in ons hart ***
Evangelie Taizé 23: Laudate omnes gentes
Voorbeden Taizé 35: Bonum est confidere
Offerande

'k Gehoord van een stad

Sanctus Otterdijck ***
Mysterie

ZJ 14e

Onze vader Elly & Rikkert
Agnus Dei

Otterdijck ***

Communie When the saints go marching in
Afdrukbare versie van het programma

SLAG A/D MOLEN
08/09/2013 - 9u30 - Centrum

LINK DOODLE

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is.

Intrede Amazing grace
Kyrie & Gloria Van Den Broeck
Na 1e lezing

ZJ 809 Here Jezus (meerstemmig)

Evangelie Taizé 70: Alleluia 8
Voorbeden Taizé 35: Bonum est confidere
Offerande

Tebe Poem

Sanctus Van Den Broeck
Mysterie

ZJ 14e

Onze vader Cooney
Agnus Dei

Van Den Broeck

Communie Taizé 17: El Senyor
 

Brabançonne

Dit is een"vrijere" versie gezongen door Helmut Lotti

Afdrukbare versie van het programma

Ter info: programma van de dag:

9u30: Herdenkingsmis in de Sint-Pieterskerk

10u15: Gedenksteen aan de kerk

10u25: Optoch naar het monument aan de Molen

10u45: Plechtigheid bij het monument aan de Molen
(Bloemenhulde, toespraken, aangepaste muziek, Belgisch Volkslied)

11u30: Defilé voor het gemeentehuis

 

PLECHTIGE GELOOFSBELIJDENIS
18/05/2013 - 14u - Heikant

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is.

Intrede Overal zijn wonderen
Kyrie

7 tot 70x
Opname koor

Gloria Van Den Broeck
Na 1e lezing

Op de wolken (alleluia)
Opname koor

Evangelie Alleluia voor de Vader, de zoon...
Opname koor
Geloofsbelijdenis ZJ 9d***
Vormsel

Taizé 52 Veni Sancte Spiritus

Taizé 14 Tui amoris ignem

Voorbeden We hebben allemaal wat
Offerande

When you believe

Sanctus Van Den Broeck
Mysterie

ZJ 14e

Onze vader Let it be***
Agnus Dei

Van Den Broeck

Communie For the beauty of the earth
Slotlied

Geest van God

Opname koor

Afdrukbare versie van het programma ***

HUWELIJKSVIERING
06/04/2013 - 14u45

LINK DOODLE

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is.

Intrede Ambrosiaanse lofzang
Na 1e lezing

Ben E. King: "Stand by me" ***

Offerande

Adele: "To make you feel my love"

Onze vader Schollaert***
Communie

For the beauty of the earth

Afdrukbare versie van het programma

PASEN
31/03/2013 - 11u15 - Heikant

LINK DOODLE

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is.

Intrede Taizé 45: Christus resurrexit
Kyrie & Gloria

ZJ 54***

Na 1e lezing ZJ 413 Dit is de dag
Na 2e lezing ZJ 3e Christus ons Paaslam...***
Evangelie ZJ 773 Uw woord, Heer...***
Voorbeden Waar wij in liefde samenzijn***
Offerande

When you believe

Sanctus ZJ 54***
Mysterie

ZJ 14e

Onze vader Cooney
Agnus Dei

ZJ 54***

Communielied ZJ 426 De Heer is waarlijk...
Slotlied U zij de glorie (Centicorum)
Marialied ZJ 746 Lieve vrouwe van ons land
Afdrukbare versie van het programma

PAASWAKE
30/03/2013 - 20u - Centrum

LINK DOODLE

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is.

Intrede 3x Heer, wij danken U***
Lied Licht dat ons aanstoot
Na de 1e lezing ZJ 822 Alles begon met God
Na de 2e lezing ZJ 437 De koning van Egypteland
Na de 3e lezing ZJ 420 Aan wat op aarde leeft
Gloria

ZJ 54***

Na 4e lezing ZJ 426 De Heer is waarlijk...
Evangelie ZJ 405 Christus is verrezen
Hernieuwing doopgeloften Taizé 40: Surrexit Christus
Voorbeden Waar wij in liefde samenzijn***
Offerande

When you believe

Sanctus ZJ 54***
Mysterie

ZJ 14e

Onze vader Cooney
Agnus Dei

ZJ 54***

Communielied U zij de glorie (Canticorum)
Afdrukbare versie van het programma

 

WITTE DONDERDAG
28/03/2013 - 19u - Centrum-

LINK DOODLE

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is.

Intrede ZJ 545 Wij willen samen vieren
Kyrie

ZJ 38***

Na 1e lezing ZJ 779 Ik ben de wijnstok
Na 2e lezing ZJ 3c Barmhartig de Heer ***
Evangelie Als gij naar de woorden luistert ***
Voorbeden ZJ 10a God onze Heer***
Offerande

ZJ 548 Zo lieft heeft God de wereld

Sanctus ZJ 38***
Mysterie

Heer Jezus***

Onze vader Schollaert***
Agnus Dei

ZJ 38***

Communielied ZJ 373 Mogen allen een zijn
Processie ZJ 528 Gedenken wij dankbaar
Afdrukbare versie van het programma

KERSTDAG
25/12 - 11u15 Heikant

LINK DOODLE

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is.

Intrede Wees welkom hemels kindeke
Kyrie & Gloria

Kerst-Mis: Kyrie

Gloria: concertversie

Na 1e lezing Herders zoekt het koningskind
Na 2e lezing ZJ 3b Ik verkondig
Evangelie ZJ 218 Komt allen tezamen
Voorbeden Vrede, vrede
Offerande

Candlelight Carol

Sanctus Kerst-Mis: Ding Dong
Mysterie

ZJ 14e: als wij dan eten

Onze vader Vader Abraham
Agnus Dei

Kerst-Mis: slaap rustig

Communielied The first Nowell
Slotlied We wish you a merry Christmas
Afdrukbare versie van het programma

 

KERSTAVOND
24/12 - 18u

LINK DOODLE

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is.

Intrede Taizé 2
Kyrie & Gloria

Kerst-Mis: Kyrie

Gloria: concertversie

Na 1e lezing Lied van Jezus
Na 2e lezing ZJ 3b Ik verkondig
Evangelie ZJ 218 Komt allen tezamen
Voorbeden Vrede, vrede
Offerande

Candlelight Carol

Sanctus Kerst-Mis: Ding Dong
Mysterie

ZJ 14e: als wij dan eten

Onze vader Vader Abraham
Agnus Dei

Kerst-Mis: slaap rustig

Communielied O kom, o kom emanuel
Slotlied We wish you a merry Christmas
Afdrukbare versie van het programma

 

BRANDWEER
8/12/2012 - 10u

LINK DOODLE

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is.

Intrede Taizé 16
Kyrie & Gloria Lourdes
Na 1e lezing Taizé 125
Evangelie Lourdes - Alleluia
Voorbeden Taizé 151: Sit nomen domini
Offerande

Irish Blessing

Sanctus Lourdes
Mysterie

ZJ 14e: als wij dan eten

Onze vader Cooney
Agnus Dei

Lourdes

Communielied Bob Chilcott: Can you hear me
Afdrukbare versie van het programma

 

ALLERHEILIGEN
1/11 - Heikant 11u15

LINK DOODLE

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is.

Intrede in this heart
Kyrie & Gloria Lourdes
Na 1e lezing ZJ 718: "Een schare..."
Na 2e lezing Alleluia
Evangelie Taizé 23: Laudate omnes gentes
Voorbeden Taizé 151: Sit nomen domini
Offerande

‘k heb gehoord van een stad

Sanctus Lourdes
Mysterie

ZJ 14e: “Als wij dan eten..." (nieuw)

Partituur

Onze vader Cooney
Agnus Dei

Lourdes

Communielied tebe poem
Afdrukbare versie van het programma

 

ALLERHEILIGEN-GEBEDSWAKE
1/11/2012 - 15u

LINK DOODLE

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is.

Intrede Blijf mij nabij
Na begroeting Taizé 30: "In manus tuas pater"
Na 1e lezing Taizé 151: Sit nomen domini
Na 2e lezing

Alleluia, schrijf in ons hart

Naamafroeping Jerusalaïm
Uitdelen prentjes

Taizé 3: Bleibet Hier

Taizé 5: Bless the Lord

Slotzang ‘k heb gehoord van een stad
Afdrukbare versie van het programma

SLAG A/D MOLEN
09/09/2012 - 09u30

INZINGEN VANAF 8u50!

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is.

Intrede Ambrosiaanse lofzang
Kyrie & Gloria De Smedt
Na 1e lezing Alleluia
Evangelie Alleluia (enkel deel 1)
Voorbeden Taizé 60
Offerande

Vivaldi: Gloria

Sanctus De Smedt
Mysterie Taizé 125 Eat this bread
Onze vader Cooney
Agnus Dei De Smedt
Communielied Irish blessing
Afdrukbare versie van het programma

 

HUWELIJK CAROLINE & KEVIN
Zaterdag 25/08/2012 13u30

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is.

Intrede For the beauty of the earth
Kyrie & Gloria De Smedt
Na 1e lezing Orgel
Na 2e lezing Alleluia
Evangelie Vivaldi: Gloria
Voorbeden Taizé 60
Offerande Orgel
Sanctus De Smedt
Mysterie Taizé 125 Eat this bread
Onze vader Cooney
Agnus Dei De Smedt
Communielied Ambriosaanse lofzang
Afdrukbare versie van het programma

 

ROTSELAAR ZINGT
01/06/2012 21u00

KLIK HIER VOOR DE LIEDJES

 

PLECHTIGE GELOOFSBELIJDENIS
Zaterdag 26/05/2012 14u00

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is.

Intrede Wees welkom allemaal ***
Eer aan God Van den Broeck
Na 1e lezing Kijk eens om je heen ***
Evangelie Taizé 96: alleluia
Tussenzang Zet de deur van je hart ***
Voorbeden Ik wens je vrede ***
Offerande For the beauty
Heilig Van den broeck
Mysterie Als wij dan eten ***
Onze vader Let it snow ***
Lam Gods Van den Broeck
Communie Irish blessing
Slotlied Nu of nooit ***
Afdrukbare versie van het programma ***

 

CONCERT:
"De lente spreidt zicht"

Zaterdag 21 april 2012
Zondag 13 mei 2012

PASEN
08/04/2012 11u15 - HEIKANT

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is.

Intrede ZJ 406: Kondig het aan **
Kyrie & gloria 54**
Na 1e lezing ZJ 413: Dit is dag **
Na 2e lezing 3d Christus ons Paaslam **
Evangelie 414: De Heer is waarlijk opgestaan **
Credo 59**
Voorbeden 11d God van leven licht **
Sanctus 54**
Mysterie Als wij dan eten **
Onze vader Wahre freundschaft **
Agnus Dei 54**
Communie ZJ 426: de Heer is waarlijk opgestaan
Slotlied U zij de glorie (canticorum)
Marialied Liefde gaf U duizend namen **
Afdrukbare versie van het programma

PAASWAKE
07/04/2012 20u00

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is.

Intrede Licht dat ons aanstoot (4st - a capella)
Na 1e lezing ZJ 822: Alles begon met God (A capella) **
Na 2e lezing

ZJ 437: De koning van Egypteland

(A capella) **

Na 3e lezing ZJ 420: Aan wat op aarde leeft (A capella) **
Gloria 54**
Na 4e lezing

ZJ 426: De Heer is waarlijk opgestaan

Na evangelie ZJ 405: Christus is verrezen
Hernieuwing doopgeloften T53: Dona la pace
Credo ZJ 59 **
Voorbeden ZJ 11d: God van leven en licht (Canon) **
Sanctus 54**
Mysterie Als wij dan eten **
Onze vader Wahre freundschaft **
Agnus Dei 54**
Communie U zij de gloria (Canticorum - 4st)
Slotlied ZJ 406: Kondig het aan **
Afdrukbare versie van het programma

WITTE DONDERDAG
05/04/2012 19u00

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is.

Intrede ZJ 545: Wij willen samen vieren
Kyrie 38
Na 1e lezing

ZJ 779 Ik ben de wijnstok
(A capella) **

Na 2e lezing ZJ 3c Barmhartig de Heer
(A capella) **
Na evangelie Als gij naar de woorden luistert **
Voorbeden ZJ 10a **
Offerande ZJ 548 Zo lief heeft God de wereld gehad (A capella) **
Sanctus 38**
Mysterie Heer Jezus **
Onze vader Schollaert**
Agnus Dei 38**
Communie ZJ 373 Mogen allen een zijn
(A capella)
Processie ZJ 528 Gedenken wij dankbaar (A capella) **
Afdrukbare versie van het programma
 

KERSTAVOND
24/11/2011 18u00

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is.

Intrede Taizé 2: Wait for the Lord
Kyrie Bew: Maria kwam van Nazareth
Gloria

Gloria in excelsis deo (concertversie)

Na 1e lezing ZJ 219 Het volk dat wandelt
Na 2e lezing ZJ 3b Ik verkondig U... ***
Na evangelie Nu zijt wellekome (4st)
Voorbeden Vrede op aarde***
Offerande stille Nacht
Sanctus Ding, Dong...
Mysterie 14b Heer Jezus ***
Onze vader Elly & Rikkert
Agnus Dei Bew.: ’t is de tijd van vrede en licht
Communie Toen de herders lagen
Samenzang Adeste fideles
Slotlied We whish you a merry christmas
Afdrukbare versie van het programma

BRANDWEER
04/12/2011 13u00

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is.

Intrede

Sjaloom chaverim

(pianoklank)

Kyrie Lourdes ***
Gloria Lourdes ***
Na 1e lezing Taizé 125: The kingdom...
Na evangelie Lourdes: Alleluia
Voorbeden Taizé 37: Jesus remem...
Offerande Tebe Poem
Sanctus Lourdes ***
Mysterie Lourdes: Hosanna ***
Onze vader Elly & Rikkert
Agnus Dei Lourdes
Communie Piano
Na communie His name is excellent
Afdrukbare versie van het programma

TONGEREN - CHRISTUS KONING
20/11/2011 10u00

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is.

Intrede ZJ 579 Uw koninkrijk komt***
Kyrie De Smet
Gloria De Smet
Na 1e lezing ZJ 713 God is de Herder***
Na 2e lezing ZJ 4j ***
Na evangelie ZJ 4j (alleluia) ***
Voorbeden 10c Heer, onze heer ***
Offerande Locus iste
Sanctus De Smet
Benedictus De Smet
Mysterie 14b Heer Jezus ***
Onze vader Schollaert***
Agnus Dei De Smet
Communie His name is excellent
Slotlied ZJ 585 Dankt, dankt nu allen God***
Marialied Tongers onzelievevrouwelied ***
Afdrukbare versie van het programma

 

ALLERHEILIGEN
31/10/2011 (18u)

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is.

Intrede ZJ 551: De Heiligen, ons voorgegaan ***
Kyrie De Smet
Gloria De Smet
Na 1e lezing Taizé 125: The kingdom...
Na 2e lezing Taizé 96: Alleluia
Na evangelie ZJ 773 Uw Woord Heer ***
Voorbeden ZJ 10b: Laat ons bidden
Offerande Tebe Poem
Sanctus De Smet
Benedictus De Smet
Mysterie ZJ 14b Heer Jezus ***
Onze vader Elly & Rikkert
Agnus Dei De Smet
Communie Orgel
Na communie Locus Iste
Afdrukbare versie van het programma ***

 

GEBEDSWAKE ALLERHEILIGEN 01/11/2011 16u00(?)

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is.

Intrede ZJ 907 Eens als de baz... ***
Na begroeting Taizé 30: In manus
Na 1e lezing Taizé 53: Dona la pace
Na 2e lezing Alleluia, schrijf in ons hart ***
Naamafroep. Taizé 5: Bless the Lord
Uitdeling prentjes Taizé 3: Bleibet hier
Slotzang Taizé 37: Jesus remem...
Afdrukbare versie van het programma ***

 

SLAG AAN DE MOLEN - 11/09/2011 9u30

Indien er sterretjes achter een lied staan, betekent dit dat deze opname nog niet beschikbaar is.

Intrede

Sjaloom chaverim

(pianoklank)

Kyrie De Smet
Gloria De Smet
Na 1e lezing Taizé 125: The kingdom...
Na evangelie Taizé 69: Alleluia 7
Voorbeden Taizé 37: Jesus remember...
Offerande Orgel
Sanctus De Smet
Benedictus De Smet
Mysterie ZJ 14d Als wij dan eten ***
Onze vader Elly & Rikkert
Agnus Dei De Smet
Communie Orgel
Na communie His name is excellent
Slotlied Brabançonne
Afdrukbare versie van het programma